Sponsored
@PiCoreTeam

Ngày 18 tháng 11 - 8:18 sáng

Để tiếp tục nâng cao tiện ích của Pi trong thương mại địa phương—theo phản hồi khảo sát cộng đồng mà những người tiên phong đã chia sẻ gần đây—chúng tôi đang chuẩn bị một sự kiện kéo dài nhiều ngày với sự tham gia của các doanh nghiệp, người bán và cộng đồng tích hợp Pi tại địa phương trên toàn cầu! Chúng tôi mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của bạn về việc đặt tên cho sự kiện này. Truy cập chủ đề “Đặt tên sự kiện thương mại Pi” trong phòng trò chuyện Chung (tiếng Anh) và đề xuất hoặc bỏ phiếu cho một tên trước ngày 27 tháng 11. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin chi tiết
@PiCoreTeam Ngày 18 tháng 11 - 8:18 sáng Để tiếp tục nâng cao tiện ích của Pi trong thương mại địa phương—theo phản hồi khảo sát cộng đồng mà những người tiên phong đã chia sẻ gần đây—chúng tôi đang chuẩn bị một sự kiện kéo dài nhiều ngày với sự tham gia của các doanh nghiệp, người bán và cộng đồng tích hợp Pi tại địa phương trên toàn cầu! Chúng tôi mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của bạn về việc đặt tên cho sự kiện này. Truy cập chủ đề “Đặt tên sự kiện thương mại Pi” trong phòng trò chuyện Chung (tiếng Anh) và đề xuất hoặc bỏ phiếu cho một tên trước ngày 27 tháng 11. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin chi tiết
Like
Wow
Yay
Love
17
1 Comments 0 Shares 457 Views
Sponsored

Sponsored
Sponsored