• KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA

  100 PIPET quy đổi = 1 PI

  10K BP quy đổi = 1PI


  NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME )
  ( GAME ) CƯỚP BIỂN trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn

  Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC:
  https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77

  Coppy link CƯỚP BIỂN :
  https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77
  Coppy link KINGBULLS :

  Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull

  Coppy link CON GÀ :


  Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi!

  Coppy link PIRUIT

  Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi.

  Coppy link THỨ TỰ các LINK

  Dán vào thanh PI BROWSER

  ️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải )
  Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER )

  DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG )

  CODE ( lời giới thiệu ) : 43197
  KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA 💞💞 100 PIPET quy đổi = 1 PI 💞💞 10K BP quy đổi = 1PI 💞✅ 💞 NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME ) 💞 ( GAME ) CƯỚP BIỂN 💞trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn 👑👑Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC: 💎💎https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77 👑Coppy link CƯỚP BIỂN : 💎💎https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77 Coppy link KINGBULLS : 💎 Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull Coppy link CON GÀ : 💎 Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi! Coppy link PIRUIT 💎 Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi. Coppy link THỨ TỰ các LINK 💎 👒👒Dán vào thanh PI BROWSER ✨️✨️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải ) Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER ) ✅✅ DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG ) 💞💞CODE ( lời giới thiệu ) : 43197 💞💞
  Like
  Wow
  Love
  Yay
  29
  8 Comments 0 Shares 570 Views
 • 100 PIPET quy đổi = 1 PI

  10K BP quy đổi = 1PI


  NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME )
  ( GAME ) CƯỚP BIỂN trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn

  Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC:
  https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77

  Coppy link CƯỚP BIỂN :
  https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77
  Coppy link KINGBULLS :

  Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull

  Coppy link CON GÀ :


  Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi!  Coppy link PIRUIT

  Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi.

  Coppy link THỨ TỰ các LINK

  Dán vào thanh PI BROWSER

  ️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải )
  Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER )

  DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG )

  CODE ( lời giới thiệu ) : 43197
  💞💞 100 PIPET quy đổi = 1 PI 💞💞 10K BP quy đổi = 1PI 💞✅ 💞 NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME ) 💞 ( GAME ) CƯỚP BIỂN 💞trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn 👑👑Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC: 💎💎https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77 👑Coppy link CƯỚP BIỂN : 💎💎https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77 Coppy link KINGBULLS : 💎 Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull Coppy link CON GÀ : 💎 Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi! Coppy link PIRUIT 💎 Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi. Coppy link THỨ TỰ các LINK 💎 👒👒Dán vào thanh PI BROWSER ✨️✨️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải ) Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER ) ✅✅ DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG ) 💞💞CODE ( lời giới thiệu ) : 43197 💞💞
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  Angry
  28
  9 Comments 0 Shares 619 Views
 • After 4 years of development, the Pi network has made steady progress and has made great achievements. It has been running successfully on a closed mainnet for some time. It is about to open the main network and shock the world.

  There are only two things left to do with the open mainnet: KYC more people and build more applications. Both of these things are meant to ensure success once it hits the open mainnet. KYC is huge every day. As a verifier, I see KYC continuously and rapidly pouring in. As more and more Pioneers become validators, the number of completed validations will grow parabolicly.

  After several hackathon application creation competitions, there are now many Pi applications available on the Pi Blockchain. The boom in apps can be said to be a certainty because how could app developers ignore a 45 million strong user base?

  For Pioneers, just figure out how to get yourself more Pi. For those who haven't joined yet, you can't miss this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of Web 3 and the birth of the world's first decentralized digital currency.
  After 4 years of development, the Pi network has made steady progress and has made great achievements. It has been running successfully on a closed mainnet for some time. It is about to open the main network and shock the world. There are only two things left to do with the open mainnet: KYC more people and build more applications. Both of these things are meant to ensure success once it hits the open mainnet. KYC is huge every day. As a verifier, I see KYC continuously and rapidly pouring in. As more and more Pioneers become validators, the number of completed validations will grow parabolicly. After several hackathon application creation competitions, there are now many Pi applications available on the Pi Blockchain. The boom in apps can be said to be a certainty because how could app developers ignore a 45 million strong user base? For Pioneers, just figure out how to get yourself more Pi. For those who haven't joined yet, you can't miss this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of Web 3 and the birth of the world's first decentralized digital currency.
  Like
  Love
  Yay
  14
  1 Comments 0 Shares 497 Views
 • 100 PIPET quy đổi = 1 PI

  10K BP quy đổi = 1PI


  NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME )
  ( GAME ) CƯỚP BIỂN trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn

  Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC:
  https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77

  Coppy link CƯỚP BIỂN :
  https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77
  Coppy link KINGBULLS :

  Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull

  Coppy link CON GÀ :


  Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi!  Coppy link PIRUIT

  Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi.

  Coppy link THỨ TỰ các LINK

  Dán vào thanh PI BROWSER

  ️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải )
  Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER )

  DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG )

  CODE ( lời giới thiệu ) : 43197
  💞💞 100 PIPET quy đổi = 1 PI 💞💞 10K BP quy đổi = 1PI 💞✅ 💞 NÔNG TRANG HẠNH PHÚC ( GAME ) 💞 ( GAME ) CƯỚP BIỂN 💞trò chơi KỶ NĂNG & cảm xúc luôi cuốn 👑👑Coppy link NÔNG TRANG HẠNH PHÚC: 💎💎https://farm.piapp.art/invite/Khanhpham77 👑Coppy link CƯỚP BIỂN : 💎💎https://pirates.piclub.app/invite/Khanhpham77 Coppy link KINGBULLS : 💎 Tôi đang tổng hợp các sản phẩm King Bull NFT trên Pi Bull, giới hạn toàn cầu là 1.000.000 KingBulls, nhấp vào liên kết https://pibull.art/login/accountindex/invite/c3320e trong Trình duyệt Pi để đăng ký và bạn sẽ nhận được 10K PB, hãy đến và Hãy cùng chúng tôi tổng hợp KingBull Coppy link CON GÀ : 💎 Tôi đang gửi cho bạn 1 chú gà may mắn! Pi-Chicks là một trò chơi kinh doanh và trồng trọt hoàn toàn mới dựa trên Mạng Pi. Mở liên kết này ( https://pichick.one/index.php/Index/index/user/04c9d345-fa6a-44f1-b6db-53223cc35761 ) trong trình duyệt Pi để bắt đầu thu hoạch Pi-Egg và kiếm Pi! Coppy link PIRUIT 💎 Hãy đến và tham gia Pi Fruit, bạn sẽ nhận được 100 đồng tiền vàng. Pi Fruit là một trò chơi NFT để trồng cây ăn quả. Mở link này https://pifruit.art/invite/Khanhpham77 trong Pi Browser. Hãy đến trồng cây ăn quả, ăn trộm trái cây, chơi các trò chơi tương tác và kiếm Pi. Coppy link THỨ TỰ các LINK 💎 👒👒Dán vào thanh PI BROWSER ✨️✨️SAU ĐÓ bấm HOÀN TẤT ( góc cuối màn hình BÊN phải ) Cộng thưởng vào XU PI khi COPPY liên kết ( ẤN VÀO LINK sau đó chọn COPPY và dán vào PI BROWSER ) ✅✅ DÁN link mới được cộng (+ ) thưởng ( BẮT BUỘC , đăng nhập trực tiếp không được + THƯỞNG ) 💞💞CODE ( lời giới thiệu ) : 43197 💞💞
  Like
  Love
  Wow
  Yay
  22
  2 Comments 0 Shares 185 Views
 • Chủ của các pé không hiểu được giá trị của các pé thì về với đội của tôi!
  The owners of the children do not understand the value of the children, then join my team!
  I PiNetwork
  I PitoGo
  I PCM
  I Pipet
  #pitogo
  #pinetwork
  #pipet
  #travel
  #vietnam

  Chủ của các pé không hiểu được giá trị của các pé thì về với đội của tôi! 💜💖💝💖💜 The owners of the children do not understand the value of the children, then join my team! 💜💖💝💖💜 I 💜 PiNetwork I 💖 PitoGo I 💝 PCM I 💝 Pipet #pitogo #pinetwork #pipet #travel #vietnam
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  35
  12 Comments 2 Shares 1512 Views
 • Hôm nay tôi đã mua được con Pet tứ quí này với giá : 18888 Petcoin từ việc bán con Pet cùng hệ 1 với giá: 28668 Petcoin .
  Cảm ơn bạn nào đó đã mua của tôi và chân thành cảm ơn bạn nào đó đã bán đi con Pet tứ quí hàng hiếm này .
  Today I bought this precious Pet with the price: 18888 Petcoin from selling the same Pet of the same generation at the price: 28668 Petcoin .
  Thank you to everyone who bought from me and thank you to everyone who sold this precious and rare Pet .
  I PiNetwork
  I PitoGo
  I PCM
  #pinetwork
  #pitogo
  #pipikaka
  #trend
  #travel
  #Pipet
  #trending
  #vietnam
  Hôm nay tôi đã mua được con Pet tứ quí này với giá : 18888 Petcoin từ việc bán con Pet cùng hệ 1 với giá: 28668 Petcoin 😉💜💜😍. Cảm ơn bạn nào đó đã mua của tôi và chân thành cảm ơn bạn nào đó đã bán đi con Pet tứ quí hàng hiếm này 😍😍😍😍. Today I bought this precious Pet with the price: 18888 Petcoin from selling the same Pet of the same generation at the price: 28668 Petcoin 😉💜💜😍. Thank you to everyone who bought from me and thank you to everyone who sold this precious and rare Pet 😍😍😍😍. I 💜 PiNetwork I 💜 PitoGo I 💜 PCM #pinetwork #pitogo #pipikaka #trend #travel #Pipet #trending #vietnam
  Like
  Love
  Wow
  Haha
  Yay
  44
  14 Comments 0 Shares 2228 Views
 • Salam 1 petir
  Salam 1 petir⚡⚡
  Like
  Yay
  Wow
  11
  4 Comments 0 Shares 532 Views
 • Bán đi chiến binh số 0 của tôi với giá 100k petcoin để mua về một số 0 mới hiếm hơn đẹp hơn với giá 140k petcoin mặc dù thời gian chờ đợi để sinh sản là rất lâu nữa
  Sell ​​my zero warrior for 100k petcoins to buy a new rarer and nicer zero for 140k petcoins even though the waiting time to spawn is a long time
  I PitoGo
  I PiNetwork
  #pitogo
  #pinetwork
  #pipikaka
  #trend
  #trending
  #travel
  #pigameapp
  #pipetme
  Bán đi chiến binh số 0 của tôi với giá 100k petcoin để mua về một số 0 mới hiếm hơn đẹp hơn với giá 140k petcoin 🙄😅 mặc dù thời gian chờ đợi để sinh sản là rất lâu nữa 😎 Sell ​​my zero warrior for 100k petcoins to buy a new rarer and nicer zero for 140k petcoins even though the waiting time to spawn is a long time 😎 I 💜 PitoGo I💜 PiNetwork #pitogo #pinetwork #pipikaka #trend #trending #travel #pigameapp #pipetme
  Like
  Love
  Haha
  Yay
  Wow
  34
  16 Comments 0 Shares 1705 Views
 • Pi Network sekarang memiliki sekitar 3,8 juta pengguna KYCed.
  Dari 3,8 juta itu sekitar 2,3 juta sudah memiliki dompet di mainnet.

  #pesonapinetwork
  #WhatIDoForPi
  #GorenganBromo8
  #Bromo8

  Pi Network sekarang memiliki sekitar 3,8 juta pengguna KYCed. Dari 3,8 juta itu sekitar 2,3 juta sudah memiliki dompet di mainnet. #pesonapinetwork #WhatIDoForPi #GorenganBromo8 #Bromo8
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  38
  12 Comments 2 Shares 5252 Views 13
 • Banyak ahli dan spesialis palsu di luar sana yang membuat prediksi harga, prediksi KYC, prediksi migrasi, dan prediksi Open MainNet
  INFO resmi, memahami Jaringan Pi dan tujuan, peta jalan, dan misinya:


  minepi.com/blockexplorer

  Crypto memang harus ditukar untuk "diluncurkan"

  #pesonapinetwork
  #GorenganBromo8
  #Bromo8
  #bolinggokripto
  Banyak ahli dan spesialis palsu di luar sana yang membuat prediksi harga, prediksi KYC, prediksi migrasi, dan prediksi Open MainNet 😃😂 INFO resmi, memahami Jaringan Pi dan tujuan, peta jalan, dan misinya: ⬇️⬇️⬇️ minepi.com/blockexplorer Crypto memang harus ditukar untuk "diluncurkan" #pesonapinetwork #GorenganBromo8 #Bromo8 #bolinggokripto
  Like
  Love
  Yay
  37
  9 Comments 2 Shares 2793 Views 9
 • You raise me up
  https://youtu.be/wEpeTyazaKI
  You raise me up https://youtu.be/wEpeTyazaKI
  Like
  Wow
  Love
  Yay
  13
  4 Comments 1 Shares 1885 Views
 • #Art #Photography #History #Poetry #Flowers #Music #Fashion #Culture #Travel #Nature #Beauty #Pet
  #Art🎨 #Photography📸 #History✍️ #Poetry #Flowers🌺 #Music🎻 #Fashion 💃 #Culture🎎 #Travel✈️ #Nature🌅 #Beauty😍 #Pet🐶
  Like
  Love
  Yay
  16
  5 Comments 0 Shares 1488 Views
 • #Art #Photography #History #Poetry #Flowers #Music #Fashion #Culture #Travel #Nature #Beauty #Pet
  #Art🎨 #Photography📸 #History✍️ #Poetry #Flowers🌺 #Music🎻 #Fashion 💃 #Culture🎎 #Travel✈️ #Nature🌅 #Beauty😍 #Pet🐶
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  20
  6 Comments 1 Shares 2196 Views
 • #Art #Photography #History #Poetry #Flowers #Music #Fashion #Culture #Travel #Nature #Beauty #Pet
  #Art🎨 #Photography📸 #History✍️ #Poetry #Flowers🌺 #Music🎻 #Fashion 💃 #Culture🎎 #Travel✈️ #Nature🌅 #Beauty😍 #Pet🐶
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  18
  5 Comments 0 Shares 1211 Views
 • #Art #Photography #History #Poetry #Flowers #Music #Fashion #Culture #Travel #Nature #Beauty #Pet
  #Art🎨 #Photography📸 #History✍️ #Poetry #Flowers🌺 #Music🎻 #Fashion 💃 #Culture🎎 #Travel✈️ #Nature🌅 #Beauty😍 #Pet🐶
  Like
  Love
  Yay
  18
  4 Comments 0 Shares 1233 Views
More Results