• ?VITM VIETNAM INTERNATIONAL TRAVEL MART ?
  With 350 booths of domestic and international units, and a series of specialized events - VITM Danang 2022 will be the largest International Tourism Fair in Danang, a leading tourism promotion event. in the area with interesting tourist information and attractive programs:
  ? Enjoy free travel information updates
  ? Join the quiz with prizes
  ? Promotions of businesses
  ---------------------------------------------------
  Vá»›i 350 gian hàng của các Ä‘Æ¡n vị trong nÆ°á»›c và quốc tế, cùng hàng loạt các sá»± kiện chuyên ngành - VITM Đà Nẵng 2022 sẽ là Há»™i chợ Du lịch Quốc tế lá»›n nhất tại Đà Nẵng, má»™t sá»± kiện xúc tiến du lịch hàng đầu trong khu vá»±c vá»›i những thông tin du lịch thú vị và các chÆ°Æ¡ng trình hấp dẫn:
  ? Thỏa thích cập nhập thông tin du lịch miá»…n phí
  ? Tham gia đố vui có thưởng
  ? Các chÆ°Æ¡ng trình khuyến mãi của các doanh nghiệp
  --------------------------------
  ???? DA NANG ???? - - Đi ngay ?‍♂️ chờ chi!
  ⏰ 09/12/2022 - 11/12/2022
  ? Da Nang Exhibition Center - 9 Cach Mang Thang Tam, Cam Le District, City. Danang
  #danang #danangfantasticity #vitm #vitmdanang2022 #FOHAPPY #TUHANHPHUC #FOHACO
  ?VITM VIETNAM INTERNATIONAL TRAVEL MART ? With 350 booths of domestic and international units, and a series of specialized events - VITM Danang 2022 will be the largest International Tourism Fair in Danang, a leading tourism promotion event. in the area with interesting tourist information and attractive programs: ? Enjoy free travel information updates ? Join the quiz with prizes ? Promotions of businesses --------------------------------------------------- Vá»›i 350 gian hàng của các Ä‘Æ¡n vị trong nÆ°á»›c và quốc tế, cùng hàng loạt các sá»± kiện chuyên ngành - VITM Đà Nẵng 2022 sẽ là Há»™i chợ Du lịch Quốc tế lá»›n nhất tại Đà Nẵng, má»™t sá»± kiện xúc tiến du lịch hàng đầu trong khu vá»±c vá»›i những thông tin du lịch thú vị và các chÆ°Æ¡ng trình hấp dẫn: ? Thỏa thích cập nhập thông tin du lịch miá»…n phí ? Tham gia đố vui có thưởng ? Các chÆ°Æ¡ng trình khuyến mãi của các doanh nghiệp -------------------------------- ???? DA NANG ???? - - Đi ngay ?‍♂️ chờ chi! ⏰ 09/12/2022 - 11/12/2022 ? Da Nang Exhibition Center - 9 Cach Mang Thang Tam, Cam Le District, City. Danang #danang #danangfantasticity #vitm #vitmdanang2022 #FOHAPPY #TUHANHPHUC #FOHACO
  Like
  Love
  Yay
  Wow
  35
  11 Comments 7 Shares 1220 Views